เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 29                  

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561รายละเอียด>>>

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ1รายละเอียด>>>

ระเบียบการใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบ2 รายละเอียด>>>

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์