ผู้บริหาร Executive Faculty of Nursing 


นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
Mr. Watchai Phiriyasrikaew

Director of the Dean's OfficeCreated on: 2018