ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. และงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุ ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช เวลา 15.00 - 16.30 น. รายละเอียด>>> 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

  หน้าหลัก  
  คณะกรรมการ  
  แผนปฏิบัติงาน  
  ปฏิทินกิจกรรม
 
  ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม  
       
       
     
     
     
     
       
       
       

Created on: 2018