เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 29                  

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2รายละเอียด>>>

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2561
(รอบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (ใบสมัคร)