เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบ้ติ การบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 2 

รายละเอียด>>>

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3รายละเอียด>>>

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (ใบสมัคร)

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตพยาบาลศาสตร์ (โครงการ นออ.มศว) รายละเอียด>>>