ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559  (รอบที่ 2)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559  (รอบที่ 2)

รายละเอียด>>>

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปี2559

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสีขาว ประจำปีการศึกษา 2559 และงานมุฑิตาจิต วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2559
รายละเอียด>>>

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีต้อนรับนิสิตคณะพยาบาลศาสร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคน


รายละเอียด>>>