ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบ้ติ การบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 2 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้  

รายละเอียด>>>

 

 

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 31

รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1

รายละเอียด
>>>

 

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (ใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีรายละเอียด>>>