เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 31

รายละเอียด>>>

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1

รายละเอียด
>>>
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 2

รายละเอียด
>>>

ขอเชิญพยาบาล  พยาบาลเวชปฏิบัติ  บุคลากรทางการพยาบาล  หรือผู้สนใจ  สมัครเข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14 เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างวันที่  24-28 มิถุนายน พ.ศ.2562  ณ  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด>>>

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (ใบสมัคร)

ประกาศรับสมัครคัดเลือก นิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีศักยภาพพิเศษเป็นอาจารย์เพื่ออนาคตทางวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการ นออ.มศว) รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด>>>