แผนที่ คณะพยาบาลศาสตร์ / มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หมายเลข 18 )
63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5000 # 21800
โทรสาร 0-2649-5000 # 21823

 

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
 
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
 
สื่อสังคมออนไลน์
เฟชบุ๊ก