แผนที่ คณะพยาบาลศาสตร์ / มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หมายเลข 18 )
63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5000 # 21800
โทรสาร 0-2649-5000 # 21823

 

ข้อมูลและสถิติ
แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
บันทึก คณะพยาบาลศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณ
อัตลักษณ์นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สารจากคณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร
สำนักงานคณบดี
 
ติดต่อเรา
แผนที่ มศว
ข้อมูลการเดินทาง
ติดต่อ สอบถาม
ติชม เสนอแนะ
สื่อสังคมออนไลน์
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube