ข้อมูลการเดินทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์)
การเดินทางโดยรถยนต์

เส้นทางที่ 1 (เส้นทางหลัก)
ใช้บริการดอนเมืองโทลล์เวย์ ผ่านดอนเมือง มาลงที่ป้ายลำลูกกา (ตลาดสี่มุมเมือง) ผ่านห้าง Future Park Rangsit เข้าถนนรังสิต-นครนายก ตรงไปคลอง 16

เส้นทางที่ 2 (เส้นทางด่วน)
ใช้บริการวงแหวนตะวันออก ผ่านด่านเก็บเงินธัญบุรี ลงที่ป้ายทางออกที่ 2 “นครนายก” เข้าถนนรังสิต—ครนายก บริเวณคลอง 5 ตรงไปคลอง 16

เส้นทางที่ 3 (เส้นทางหลีก)
ใช้เส้นทางถนนสายลำลูกกา มุ่งหน้าไปสายบางน้ำเปรี้ยว จากนั้นสามารถตัดเข้ามาบรรจบกับสายรังสิต-องครักษ์ ถนนเชื่อมบริเวณคลอง 7 คลอง 11 คลอง 13 คลอง 14 และคลอง 16

การเดินทางโดยรถตู้โดยสาร

จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
รถตู้โดยสารของสหกรณ์ร้านค้า มศว องครักษ์ จุดจอดรับอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทางด้านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล คิวรถอยู่ติดกับศูนย์บริการล้างรถ เชลล์ ออโต้ เซอร์วิส ค่าโดยสารคนละ 40 บาท

จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
รถตู้ขึ้นได้ที่ข้างๆเมเจอร์ จะมีคิวรถตู้จอดอยู่ รถจะเข้าไปจอดในมหาวิทยาลัย