ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

รุ่นที่ 28 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560รายละเอียด>>>

รุ่นที่ 29 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561รายละเอียด>>>

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะฺสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ รายละเอียด>>>